“Het licht schiep het oog om zichzelf waar te nemen.” Goethe

___________________________________________________________________

De kalme getuige (vrij naar Ken Wilber)

Wanneer je je terugtrekt in zuivere subjectiviteit,

wanneer je rustig in een waarnemend bewustzijn verblijft,

is dat wat je eigenlijk voelt gewoon een besef van vrijheid, een besef van bevrijding.

Je ziet niets in het bijzonder, je verblijft eenvoudig in grenzeloze vrijheid.

Je beseft dat je niet meer aan objecten gebonden bent.

Je bent slechts een kalme waarnemende getuige.

___________________________________________________________________

It takes the crossing of straight lines to be opened to the full circle.

Manfred van Doorn

___________________________________________________________________

Kunst maken bestaat uit het bevrijden van alles wat in anonieme vergankelijkheid zit

opgesloten.

Manfred van Doorn

___________________________________________________________________

De weg heeft als doel dat het doel zich transformeert in de weg.

Manfred van Doorn

___________________________________________________________________

De scheiding tussen hemel en aarde

is niet de juiste manier

om aan het geheel te denken.

(Uit: Hemel, Wisława Szymborska)

___________________________________________________________________

De drie wonderlijkste woorden

Wanneer ik het woord Toekomst uitspreek,

Vertrekt de eerste lettergreep al naar het verleden


Wanneer ik het woord Stilte uitspreek,

Vernietig ik haar.


Wanneer ik het woord Niets uitspreek,

Schep ik iets dat in geen enkel niet-bestaan past.


(Uit:Einde en begin, Wisława Szymborska)

Terug