over zijn fotografie

In mijn fotografie registreer ik taferelen waarin ik getroffen wordt door momenten van intense stille verwondering. Het zijn momenten waarin ik een glimp van een oorspronkelijke werkelijkheid te zien krijg. In feite herken ik een abstracte realiteit in een figuratieve wereld.

Vaak zijn die taferelen landschappelijk van aard maar soms spelen ook architectonische elementen een rol. Er zijn zelden mensen in te ontdekken.
In mijn motieven is een specifieke lichtval allesbepalend. Naast een bijzondere lichtintensiteit, is de lichtval ook oorzaak van een uniek vormen – en kleurenspel.

Fotograferen is voor mij een manier om het waarnemen aan te scherpen of te verdiepen. De schilderijen die ik maak hebben invloed op mijn manier van fotograferen. Mijn fotografie heeft op haar beurt weer invloed op mijn ontwikkeling in het schilderproces. Het één voedt het ander in een doorgaande beweging.